برایان هوک: رهبر رژیم ایران در واقع مدیریت سقوط اقتصادی کشور ایران را رهبری می‌کند. | ایران اینترنشنال

برایان هوک: رهبر رژیم ایران در واقع مدیریت سقوط اقتصادی کشور ایران را رهبری می‌کند.