با روی کار آمدن رئیسی، مذاکرات هسته‌ای به کدام سمت خواهد رفت؟ گفت‌وگو با افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بردفورد | ایران اینترنشنال

با روی کار آمدن رئیسی، مذاکرات هسته‌ای به کدام سمت خواهد رفت؟ گفت‌وگو با افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بردفورد