بازدید دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد از دومین سایت هسته‌ای ایران.گفت‌وگو با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی | ایران اینترنشنال

بازدید دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد از دومین سایت هسته‌ای ایران.گفت‌وگو با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی