اهداف سفر هیات سیاسی طالبان به تهران چیست؟ | ایران اینترنشنال

اهداف سفر هیات سیاسی طالبان به تهران چیست؟