انفجار مهیب در ولایت بامیان، افغانستان | ایران اینترنشنال

انفجار مهیب در ولایت بامیان، افغانستان