انسان.زمین. فردا: موج گرما در اروپا رکوردشکن شد، تلاش کنگره آمریکا برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی و دامداری | ایران اینترنشنال

انسان.زمین. فردا: موج گرما در اروپا رکوردشکن شد، تلاش کنگره آمریکا برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی و دامداری