انسان،زمین،فردا: گیاهخواری در ژانویه سنتی نوپا برای کاهش مصرف گوشت. جمع‌آوری ذرات لاستیک، ابتکاری تازه برای مقابله با آلودگی هوا در لندن | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا: گیاهخواری در ژانویه سنتی نوپا برای کاهش مصرف گوشت. جمع‌آوری ذرات لاستیک، ابتکاری تازه برای مقابله با آلودگی هوا در لندن