انسان،زمین،فردا: گفتگو با اعضای تیم دانش آموزی روباتیک افغانستان | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا: گفتگو با اعضای تیم دانش آموزی روباتیک افغانستان