انسان،زمین،فردا: پلاسما درمانی برای مقابله با کرونا همچنان موثراست. ویتامین دی از ابتلا به کرونا جلوگیری نمی‌کند | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا: پلاسما درمانی برای مقابله با کرونا همچنان موثراست. ویتامین دی از ابتلا به کرونا جلوگیری نمی‌کند