انسان،زمین،فردا: با جنگل های سوخته ایران چه باید کرد؟ جنگل های کهن راش‌ ایران و اوکراین باعث اعتدال دما می‌شوند | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا: با جنگل های سوخته ایران چه باید کرد؟ جنگل های کهن راش‌ ایران و اوکراین باعث اعتدال دما می‌شوند