انسان،زمین،فردا:هشدار تازه درباره ویروس کرونا، کووید ۱۹ ممکن است به مغز صدمه بزند. چالش بر سر آلودگی ویروسی، کرونا هنوز در امریکا پیشتاز است | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا:هشدار تازه درباره ویروس کرونا، کووید ۱۹ ممکن است به مغز صدمه بزند. چالش بر سر آلودگی ویروسی، کرونا هنوز در امریکا پیشتاز است