انتقاد عفو بین‌الملل و شاهزاده رضا پهلوی از حضور نماینده اروپا در مراسم تحلیف رییسی | ایران اینترنشنال

انتقاد عفو بین‌الملل و شاهزاده رضا پهلوی از حضور نماینده اروپا در مراسم تحلیف رییسی