انتقاداتی از طرف ایران و عربستان به یکدیگر بیان شده و دو طرف همدیگر را به ایجاد بی ثباتی در منطقه متهم کرده اند. آیا این دور جدید از تنش‌ها در منطقه است؟ گفت‌وگو با حسین علیزاده، تحلیگلگر مسائل بین‌ال | ایران اینترنشنال

انتقاداتی از طرف ایران و عربستان به یکدیگر بیان شده و دو طرف همدیگر را به ایجاد بی ثباتی در منطقه متهم کرده اند. آیا این دور جدید از تنش‌ها در منطقه است؟ گفت‌وگو با حسین علیزاده، تحلیگلگر مسائل بین‌ال