انتشار اطلاعات جدیدی درباره‌ بخشی از برنامه‌ تسليحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط شورای ملی مقاومت ایران: گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی | ایران اینترنشنال

انتشار اطلاعات جدیدی درباره‌ بخشی از برنامه‌ تسليحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط شورای ملی مقاومت ایران: گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی