امید شمس، حقوقدان: اتحادیه اروپا بزرگترین بازنده این صحنه‌گردانی بود | ایران اینترنشنال

امید شمس، حقوقدان: اتحادیه اروپا بزرگترین بازنده این صحنه‌گردانی بود