امروز: مردم تهدید امنیتی؟ توصیه بد خامنه‌ای برای سرمایه‌گذاری، انتخابات ۱۱ میلیارد دلاری ترامپ و بایدن | ایران اینترنشنال

امروز: مردم تهدید امنیتی؟ توصیه بد خامنه‌ای برای سرمایه‌گذاری، انتخابات ۱۱ میلیارد دلاری ترامپ و بایدن