امروز: علی خامنه‌ای می‌گوید فلسطینی‌ها زمانی سنگ پرتاب می‌کردند ولی حالا موشک نقطه‌زن دارند | ایران اینترنشنال

امروز: علی خامنه‌ای می‌گوید فلسطینی‌ها زمانی سنگ پرتاب می‌کردند ولی حالا موشک نقطه‌زن دارند