امروز: علی خامنه‌ای مشکل بی آبی خوزستان را گردن دیگران انداخت | ایران اینترنشنال

امروز: علی خامنه‌ای مشکل بی آبی خوزستان را گردن دیگران انداخت