امروز: طب سنتی و کرونا، تلاشهای ترامپ برای اثبات تقلب، هفته بسیج، اعتراضهای مدنی در فرانسه، سوریها در لبنان، ورزش زنان در غزه | ایران اینترنشنال

امروز: طب سنتی و کرونا، تلاشهای ترامپ برای اثبات تقلب، هفته بسیج، اعتراضهای مدنی در فرانسه، سوریها در لبنان، ورزش زنان در غزه