امروز: روحانی واقعی دست بلند کند، اقدامی کم‌سابقه: احضار سفرای ایران در اروپا، امیدواری برای پناهجویان، قرقیزها در تاجیکستان | ایران اینترنشنال

امروز: روحانی واقعی دست بلند کند، اقدامی کم‌سابقه: احضار سفرای ایران در اروپا، امیدواری برای پناهجویان، قرقیزها در تاجیکستان