امروز: حمایت تمام قد خامنه‌ای از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان | ایران اینترنشنال

امروز: حمایت تمام قد خامنه‌ای از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان