امروز: ایران رکورددار ابتلای روزانه کرونا در جهان؛ وزیر بهداشت می‌گوید دنیا از مدیریت ما حیرت زده شد | ایران اینترنشنال

امروز: ایران رکورددار ابتلای روزانه کرونا در جهان؛ وزیر بهداشت می‌گوید دنیا از مدیریت ما حیرت زده شد