امروز: افت ۵۶ میلیارد دلاری درآمد ایران از فروش نفت و محصولات نفتی در مدت سه سال | ایران اینترنشنال

امروز: افت ۵۶ میلیارد دلاری درآمد ایران از فروش نفت و محصولات نفتی در مدت سه سال