امروز: افتتاح فروشگاه بزرگ ایرانی در کاراکاس، بررسی سخنرانی علی خامنه‌ای، ۲۸ سالگرد قتل فرخزاد | ایران اینترنشنال

امروز: افتتاح فروشگاه بزرگ ایرانی در کاراکاس، بررسی سخنرانی علی خامنه‌ای، ۲۸ سالگرد قتل فرخزاد