امروز: اعتراض‌ها به تبریز رسید/چرا سدهای کرخه و گتوند به جای توسعه، فاجعه آفرین شدند؟ | ایران اینترنشنال

امروز: اعتراض‌ها به تبریز رسید/چرا سدهای کرخه و گتوند به جای توسعه، فاجعه آفرین شدند؟