امروز: آيت‌الله سیستانی به یک شرط به پاپ فرانسیس در خانه اش خوشامد گفت؛ مقامات سیاسی عراق حضور پیدا نکنند | ایران اینترنشنال

امروز: آيت‌الله سیستانی به یک شرط به پاپ فرانسیس در خانه اش خوشامد گفت؛ مقامات سیاسی عراق حضور پیدا نکنند