اقتصاد و بازار: تامین بودجه با نفت پنج دلاری و دلار ۴۲۰۰ تومانی | ایران اینترنشنال

اقتصاد و بازار: تامین بودجه با نفت پنج دلاری و دلار ۴۲۰۰ تومانی