اقتصاد و بازار: برنامه دولت برای فروش صد هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی | ایران اینترنشنال

اقتصاد و بازار: برنامه دولت برای فروش صد هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی