اقتصاد هفته: شاخص کل بورس در کف دو ماهه و دلار در کف چهار ماهه: ادامه روند نزولی قیمت ها در بازارهای مالی ایران | ایران اینترنشنال

اقتصاد هفته: شاخص کل بورس در کف دو ماهه و دلار در کف چهار ماهه: ادامه روند نزولی قیمت ها در بازارهای مالی ایران