اقتصاد هفته: بازگشت دلار به قیمت پایان سال قبل، همزمان با ادامه روند نزولی بورس | ایران اینترنشنال

اقتصاد هفته: بازگشت دلار به قیمت پایان سال قبل، همزمان با ادامه روند نزولی بورس