اقتصاد هفته: افزایش چهار هزار تومانی قیمت دلار دولتی-صعود شاخص بورس بر دوش شرکت های بزرگ | ایران اینترنشنال

اقتصاد هفته: افزایش چهار هزار تومانی قیمت دلار دولتی-صعود شاخص بورس بر دوش شرکت های بزرگ