افزایش نگرانی‌ها از کمبود و گرانی واکسن آنفلوآنزا در ایران. بررسی بیشتر در گفت‌وگو با آلان فتوحی،استادیار داروشناسی بالینی | ایران اینترنشنال

افزایش نگرانی‌ها از کمبود و گرانی واکسن آنفلوآنزا در ایران. بررسی بیشتر در گفت‌وگو با آلان فتوحی،استادیار داروشناسی بالینی