افزایش سه هزار میلیارد تومانی بودجه صدا و سیما از محل افزایش نرخ اینترنت: گفت‌و‌گو با آسیه امینی، پژوهشگر اجتماعی | ایران اینترنشنال

افزایش سه هزار میلیارد تومانی بودجه صدا و سیما از محل افزایش نرخ اینترنت: گفت‌و‌گو با آسیه امینی، پژوهشگر اجتماعی