افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان | ایران اینترنشنال

افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان