افت قیمت‌ها در بازار ارز و طلا هم‌زمان با روز سبز شصت درصد نمادها در بازار سهام. بررسی بازارها با هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی | ایران اینترنشنال

افت قیمت‌ها در بازار ارز و طلا هم‌زمان با روز سبز شصت درصد نمادها در بازار سهام. بررسی بازارها با هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی