از زمان پیروزی جیمی کارتر در انتخابات ۱۹۷۶، کاندیداهای که در اوهایو پیروز شدند در نهایت برنده انتخابات شدند. | ایران اینترنشنال

از زمان پیروزی جیمی کارتر در انتخابات ۱۹۷۶، کاندیداهای که در اوهایو پیروز شدند در نهایت برنده انتخابات شدند.