ارزیابی بهروز بیات ، مشاور پیشین سازمان انرژی اتمی از کشف آثار اورانیون در منطقه تورقوز آباد | ایران اینترنشنال

ارزیابی بهروز بیات ، مشاور پیشین سازمان انرژی اتمی از کشف آثار اورانیون در منطقه تورقوز آباد