ادامه وضعیت قرمز کرونا در خوزستان؛ ظرفیت بیمارستان‌های استان تکمیل شده: گفت‌وگو با مازیار اشرفیان‌ بناب، متخصص ژنتیک پزشکی | ایران اینترنشنال

ادامه وضعیت قرمز کرونا در خوزستان؛ ظرفیت بیمارستان‌های استان تکمیل شده: گفت‌وگو با مازیار اشرفیان‌ بناب، متخصص ژنتیک پزشکی