ادامه اعتراضات و درگیری با پلیس در آمریکا، چقدر می‌تواند در آینده دونالد ترامپ سرنوشت‌ساز باشد؟ گفت‌وگو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی | ایران اینترنشنال

ادامه اعتراضات و درگیری با پلیس در آمریکا، چقدر می‌تواند در آینده دونالد ترامپ سرنوشت‌ساز باشد؟ گفت‌وگو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی