احمدی‌نژاد: امور کشور با دولت حداقلی پیش نمی‌رود و در انتخابات شرکت نمی‌کنم گفت‌وگو با جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

احمدی‌نژاد: امور کشور با دولت حداقلی پیش نمی‌رود و در انتخابات شرکت نمی‌کنم گفت‌وگو با جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار