اتحاد علیه ایران، دستور کار چهلمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض | ایران اینترنشنال

اتحاد علیه ایران، دستور کار چهلمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض