ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی درباره نقش‌اش درباره اعدام‌های سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی گفت، تمام کارهای من در راستای حقوق بشر بوده و باید مورد تشویق قرار بگیرم. گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده و فرزانه روستایی | ایران اینترنشنال

ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی درباره نقش‌اش درباره اعدام‌های سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی گفت، تمام کارهای من در راستای حقوق بشر بوده و باید مورد تشویق قرار بگیرم. گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده و فرزانه روستایی