ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره نقش‌اش درباره اعدام‌های سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی گفت همیشه طرفدار حقوق بشر بوده است. گفت‌وگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر | ایران اینترنشنال

ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره نقش‌اش درباره اعدام‌های سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی گفت همیشه طرفدار حقوق بشر بوده است. گفت‌وگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر