ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف دولت خود را مدافع حقوق بشر خواند: گفت‌وگو با منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر | ایران اینترنشنال

ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف دولت خود را مدافع حقوق بشر خواند: گفت‌وگو با منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر