آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، موسوم به کولبری: گفت‌وگو با محمد ممندزاده، خبرنگار آژانس خبری موکریان | ایران اینترنشنال

آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، موسوم به کولبری: گفت‌وگو با محمد ممندزاده، خبرنگار آژانس خبری موکریان