آیت الله معصومی : دشمنی ایران و اسرائیل به زیان هر دو کشور خواهد بود | ایران اینترنشنال

آیت الله معصومی : دشمنی ایران و اسرائیل به زیان هر دو کشور خواهد بود