آیا واکنش دولت ترامپ متناسب با سرکوب اعتراض‌ها در ایران بوده است؟ | ایران اینترنشنال

آیا واکنش دولت ترامپ متناسب با سرکوب اعتراض‌ها در ایران بوده است؟