آیا در کنار مذاکرات برجام، برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران هم گفت‌وگوهایی در جریان است؟ گفت‌وگو با جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی | ایران اینترنشنال

آیا در کنار مذاکرات برجام، برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران هم گفت‌وگوهایی در جریان است؟ گفت‌وگو با جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی