آیا آغاز غنی‌سازی ۶۰درصدی اورانیوم نشان از این دارد که مذاکرات نتیجه‌بخش نبوده است؟: گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌الملل موسسه فناوری ویرجینیاتک | ایران اینترنشنال

آیا آغاز غنی‌سازی ۶۰درصدی اورانیوم نشان از این دارد که مذاکرات نتیجه‌بخش نبوده است؟: گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌الملل موسسه فناوری ویرجینیاتک