آمریکا در پی اقدامات بازدارنده بیشتر علیه ایران مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک: تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران لطمه‌ای جدی زده است. | ایران اینترنشنال

آمریکا در پی اقدامات بازدارنده بیشتر علیه ایران مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک: تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران لطمه‌ای جدی زده است.